Jensen Data Com
Hjelper deg som er havnet i feil fil
Rådgivning 
Installasjon og driftstjenester 
 Programvareutvikling
Innkjøp og utskifting av utstyr og programvare. Bistand  ved anbuds- og tilbudsforespørsler.
Kontinuerlig drift av mindre servernettverk i nærområdet Solør/Kongsvinger.